INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ A GRAU MITJÀ 11 A 17 DE MAIG  

PREINSCRIPCIÓ A GRAU SUPERIOR 25 A 31 DE MAIG  

Eines per fer la SOL·LICITUD de preinscripció: 

 

SOL·LICITUD ELECTRÓNICA: (alumnes que disposen d'IDENTIFICADOR D'ALUMNE I TSI ( Targeta Sanitària Individual )  

- NÚMERO IDENTIFICADOR DE L'ALUMNE (IDALU o Nº RALC)  

OPCIÓ 1: DEMANAR-LO AL CENTRE DE PROCEDÈNCIA 

OPCIÓ 2: a través del link  http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

 

 

IDENTIFICACIÓ DIGITAL:

OPCIÓ 1: si tens CERTIFICACIÓ DIGITAL

OPCIÓ 2: donar-te de alta al servei IDCAT MOVIL  https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Aquest tipus de sol·licitud NOMÉS per alumnes que no disposen de :

 IDENTIFICADOR D'ALUMNE, 

 TSI (Targeta Sanitària Individual)

 

ALTRES: 

INFO Formació Professional http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

Mapa de Centres 

Quotes

PEC

Pla d'Obertura

 

Contacte

c/Apel·les Mestres, 52
08850, Gavà
936 622 113

ESCRIU AL CENTRE

informacio@escolesnuria.cat


CENTRES CONCERTATS DE GAVÀ I BEGUES

Generalitat fundacio certificado 2015 delsol formacio
© 2019. CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search