El CEFP Núria és un centre de titularitat privada, concertat per la Generalitat de Catalunya, i dedicat a l'ensenyament des dels anys 60. Actualment impartim CICLES FORMATIUS de Grau Mitjà i Superior, Proves d´Accés a Cicles Formatius de Grau Superior i altres cursos a mida i estandaritzats en els àmbits de l'administració, comerç, màrqueting, educació, informàtica, desenvolupament web i sanitat.

Objectius

Formar tècnics i professionals, i alhora, proporcionar als alumnes uns coneixements teòrics i pràctics que els permetin adaptar-se i integrar-se a qualsevol tipus d'organització per arribar a assolir èxits personals i professionals.

Experiència

El Centre parteix d'una visió organitzativa i educativa que es fonamenta en la qualitat pedagògica, fruit de molts anys d'experiència, contrastada amb la revisió de les necessitats actuals dels alumnes i de l'entorn socio-laboral que ens envolta.

Aquesta qualitat ens ve donada per un equip de professorat de formació universitària (llicenciats, diplomats, enginyers superiors i tècnics) i una acreditada experiència docent que dinamitzen el Centre i realitzen un esforç constant per assolir una millora permanent en els nostres sistemes pedagògics i en els resultats finals que es desitgen pels alumnes.

Elements bàsics que potenciem

L'avaluació continuada, el seguiment de l'alumne/a, l'orientació, la potenciació i la capacitació, tant a nivell individual com del grup.

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search