Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Competències

La competència general d'aquest/a títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

 

Qualificacions professionals

  • Sistemes microinformàtics muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
  • Operació de xarxes departamentals
  • Operació de sistemes informàtics
 Títol de tècnic  en Sistemes microinformàtics i xarxes és oficial. És vàlid a tot l’Estat i la Unió Europea.

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Muntatge i manteniments d’equips
M2 Sistemes operatius monolloc
M3 Aplicacions ofimàtiques
M4 Sistemes operatius en xarxa
M5 Xarxes locals
M6 Seguretat infomàtica
M7 Serveis de xarxa
M8 Aplicacions Web
M9 Formació i Orientació Laboral
M10 Empresa i Iniciativa Emprenedora
M11 Anglès Tècnic
M12 Síntesi
M14 Formació en Centres de Treball

 

Seguiment personalitzat

El nostre equip de professors realitza tutories individualitzades i personalitzades de tots els nostre alumnes. Mantenim obertes diferents vies de comunicació que fan molt fàcil la interrelació amb l’alumne.

 

Enfocament professional

Orientem als nostres alumnes cap a la recerca efectiva de feina des del primer moment, amb percentatges molt alts d’inserció laboral en finalitzar el cicle.

 

Professorat amb experiència

Els nostres professors tenen àmplia experiència docent i professional. Tots ells amb més de 10 anys d’experiència al nostre centre, on han desenvolupat tasques d’investigació i innovació en les matèries impartides.

Cada any revisem les tendències tecnològiques conjuntament amb les empreses col·laboradores i implantem aquestes novetats als nostres mòduls.

 

Eines de desenvolupament

Treballem amb moltes eines, que ens permeten estar sempre a l’última:

Sin título   firebase htlm  iconic 
 boot  seo  windows  puny
 angulars  targeta  apache  php

 

Durada

Total del Cicle 2.000 hores (383 h de FCT) (2 cursos)

Opció DUAL: 1.320 hores al Centre i com a mínim 977 hores a l'empresa.

 

Horari

Matí i tarda 

1r: Matí complet de 8 a 14.30 hores.

2n: Pràctiques al matí i jornada reduïda a la tarda de 15 a 19.30 hores.

 

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search