Tècnic Superior en Administració i Finances

Important:

 

  • El 1r. curs ÉS COMÚ al Cicle Formatiu AD-ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

Per tant:
1r. any es cursen les matèries comunes   (del mòdul 1 al mòdul 6)
2n. any es cursen les matèries de l'especialitat que prefereixis:
a) AF-Administració i Finances 
b) AD-Assitència a la Direcció 
  • També pots fer 2x3 (dos Cicles en 3 anys)


Competències

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció dels client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 

 

Qualificació Professional

  • Administració de recursos humans.

  • Gestió financera.

  • Assistència documental en despatxos i oficines.

  • Gestió comptable i d’auditoria.

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Comunicació i atenció al client
M2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
M3 Procés integral de l'activitat comercial
M4 Recursos Humans i responsabilitat social corporativa
M5 Ofimàtica i procés de la informació
M6 Anglès
M7 Gestió de recursos humans
M8 Gestió financera
M9 Comptabilitat i fiscalitat
M10 Gestió logística i comercial
M11 Simulació empresarial
M12 Formació i orientació laboral
M13 Projecte d'Administració i Finances

 

Durada

Total del Cicle 2.000 (1.584 h lectives + 416 h de FCT) (2 anys, 3 anys si es fa conjuntament amb AD)

Opció DUAL: 1.320 hores al Centre i com a mínim 944 a l'empresa. 

 

Horari

Matí i tarda 

1r: Matí complet de 8 a 14.30 hores.

2n: Pràctiques al matí i jornada reduïda a la tarda de 15 a 19.30 hores.

 

Continua els teus estudis a Dublín

Els alumnes amb el cicle d’Administració i Finances finalitzat podran accedir al tercer curs del Bachelor of Business optant així a un títol universitari. És tracta d’una molt bona opció per a l’alumnat ja que els dos primers anys del Bachelor queden automàticament convalidats amb l’obtenció del cicle formatiu. Posteriorment aquells alumnes que ho volguessin podrien continuar els estudis realitzant un quart curs que els permetria assolir el nivell de Grau.

NURIADBS

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search