COMPETÈNCIES

Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els

mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant el material publipromocional necessari.

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Assitent de la producció.
  • Tècnic de màrqueting.
  • Tècnic de publicitat.
  • Tècnic de relacions públiques.
  • Tècnic de comunicació.
  • Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
  • Tècnic en estudis d'opinió pública
  • Tècnic en estudis de mercat.
  • Supervisor d'enquestats i cens.
  • Codificador de dades per investigacions de mercat.

MÒDULS A DESENVOLUPAR

M1 Atenció al client, consumidor i usuari
M2 Disseny i elaboració de material de comunicació
M3 Gestió econòmica i financera de l'empresa
M4 Investigació comercial
M5 Treball de camp en la investigació comercial
M6 Llançament de productes i serveis
M7 Màrqueting digial
M8 Mitjans i suports de comunicació
M9 Politiques de màrqueting
M10 Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting
M11 Anglès
M12 Formació i orientació laboral (FOL)
M13 Projecte de màrqueting i publicitat
M14 Formació en centres de treball (FCT)

DURADA

Total del cicle 2.000 hores (incloses les 350 hores de FCT, pràctiques en empreses) (2 anys)

HORARI

Matins

 

Demana Informació

captcha