continuació us indiquem els trets més caracterirstics de les accions formatives per aques periode.

MLL Curs de Monitors de Lleure

Organitzat conjuntament amb la Funació Pere Tarrés, aquest curs s'adreça a les persones que vulguin treballar a casal, menjadors, ludoteques, ..etc. o com a formació complementària del CFGS d'Educació Infantil.

Cal complir el requisit de major de 18 anys en el moment d'inici del curs. 

Consultar el detall d'aquest curs

 

 

BAT-E Batxillerat Estiu

Curs per aprofondir i consolidar coneixements de gran utilitat pels alumnes de 1r i 2n de Batxillerat que han de recuperar o repassar i pels alumnes que volen preparar-se per la Selectivitat de setembre. Treballarem fonamentalment les matèries de Llengua Catalana, Castellana, Anglès i Matemàtiques. A més hi ha l'opció de treballar altres matèries del Batxillerat a nivell individual o petits grups. 

CALENDARI I HORARIS:

De dilluns a divendres de 9.00 a 12.30 o 13.00 (en funció del compliment dels objectius diaris assolits per l'alumne).

Durada: 4 setmanes

Inici del curs: 26 de juny

Finalització del curs: 21 de juliol 

Inscripció al curs a partir del 24 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

ESO-E Educació Secundaria Obligatòria Estiu

Curs de repàs, ampliació i consolidació  de matèries bàsiques de llengua catalana, castellana, anglès i matemàtiques i fent una atenció complementària a la resta d'altres àrees. Revisarem hàbits de treball i metodologies d'aprenentatge per tal de millorar els resultats i la motivació de l'alumne. Aprofitarem per reforçar l'execució de deures i activitats d'estiu que aportin els alumnes, amb la formació corresponent que requereixin els exercicis. 

CALENDARI I HORARIS:

De dilluns a divendres de 9.00 a 12.30 o 13.00 (en funció del compliment dels objectius diaris assolits per l'alumne).

Durada: 4 setmanes

Inici del curs: 26 de juny

Finalització del curs: 21 de juliol 

Inscripció al curs a partir del 23 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

  

 

MA Curs de Manipulació d'aliments

Curs adreçat a persones que busquen feina i desitgin disposar d'una formació i un certificat imprescindible per a optar a llocs de treball on la manipulació d'aliments i el contacte amb els aliments destinats al consum humà sigui habitual. 

CALENDARI I HORARIS:

Juliol 2017

Durada: 10 hores

Inscripció al curs a partir del 23 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

PA Curs de Primers Auxilis

 

Curs per poder distingir les situacions que comporten un risc per a la vida de les persones realitzant maniobres bàsiques.

CALENDARI I HORARIS:

Juliol 2017

Durada: 30 hores

Inscripció al curs a partir del 23 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

A1 Intensiu Anglès nivell A-1

 

Curs intensiu d'anglès bàsic, al finalitzar el curs, els alumnes podran obtenir el nivell A-1.

CALENDARI I HORARIS:

Juliol i setembre 2017 (agost vacances)

Durada: 75 hores

Inscripció al curs a partir del 23 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

 

B1 Intensiu Anglès nivell B-1 

Curs intensiu d'anglès nivell mitjà. Al finalitzar el curs, els alumnes podran obtenir el nivell B1. A continuació, els alumnes que cursin aquest curs podran seguir amb el nivell B2. 

CALENDARI I HORARIS:

Juliol 2017

Durada: 60 hores

Inscripció al curs a partir del 23 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

 

B2 Intensiu Anglès nivell B-2

Curs intensiu d'anglès nivell avançat (First Certificate). Al finalitzar el curs, els alumnes podran obtenir el nivell B2, nivell reconegut pel marc europeu comú de referència per les llengües. 

 

CALENDARI I HORARIS:

Juliol 2017

Durada: 60 hores

Inscripció al curs a partir del 23 d'abril fins exhaurir les vacants. (places limitades, grups reduïts)

 

 

 

 

 

Demana Informació

captcha