Què és el servei d’assessorament?

És el servei que ofereixel CEFP Núria de forma personalitzada consistent en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Veure la carta de compromís de qualitat

Què conté aquest informe d’assessorament?

Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:
 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de trajectòria professional.
L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

A qui s’adreça?

 • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • A empreses o entitats mitjançant un conveni.

Quin cost té el servei d’assessorament?

 • El preu del servei per particulars: és de 60€.
 • El preu del servei per empreses o entitats: s’establirà un conveni amb la titularitat del centre.

Oferta de places del nostre centre per família:

Família d'ADMNISTRACIÓ I GESTIÓ 30 PLACES
AG10-Gestió Administrativa (GM) 10
AGA0-Assistència a la Direcció (GS) 10
AGB0-Administració i Finances (GS) 10

Família d'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 20 PLACES
IC10-Sistemes Microinformàtics i Xarxes (GM) 10
ICC0-Desenvolupament d'Aplicacions Web (GS) 10

Família de COMERÇ I MÀRQUETING  10 PLACES
CMD0-Màrqueting i Publicitat (GS) 10

Família de SERVEIS SOCIOCULTURALS 10 PLACES
SCB0-Educació Infnatil  (GS) 10

Família d'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 10 PLACES
EE10-Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (GM) 10

Com podeu sol•licitar aquest servei?

Cal fer una sol•licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament.
  

Sol•licitud

 • 1r. Podeu aconseguir la sol.licitud en el mateix  Centre o descarregant-la clicant al botó següent: 

DESCARREGA'T LA SOL·LICITUD

 • 2n. Presenta la so.licitud degudament complimentada al Centre.

Període d’admissió de les sol•licituds pel servei d’assessorament:

A) Període inicial: Consultar a secretaria. 

B) Període posterior: Consultar a secretaria, si el Centre disposa de places vacants, es podran admetre més sol·licituds fins exhaurir les places ofertades. Per a conèixer el nombre de places vacants caldrà que estableixis contacte directe amb el Centre.
 

Criteris d’admissió.

L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà:
 • La data de la sol•licitud al servei.
 • La major edat de la persona.

Publicació de les llistes d’ admesos.

La publicació de les llistes ordenades d’admesos al servei i de places de reserva, consultar-ho a secretaria. 
 

Pagament del servei.

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre un cop el candidat hagi estat admès/a i abans de l’ inici del provés d’assessorament.
 

Presentació de documentació.

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria , consultar dates. La documentació necessària és la següent: 
 • Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament.

Consultar a secretaria. La secretaria del centre comunicarà, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, les dates de les diferents sessions per a cada usuari.
 
En cas que no pugueu assistir a la sessió inicial caldrà que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.
 

 

Demana Informació

captcha