Servei de Reconeixement Acadèmic

Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

A qui s’adreça?

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 
És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior). 

Oferta de places del nostre centre per unitat formativa:

 
Família d'ADMNISTRACIÓ I GESTIÓ 30 PLACES
AG10-Gestió Administrativa (GM) 10
AGA0-Assistència a la Direcció (GS) 10
AGB0-Administració i Finances (GS) 10
Família d'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 20 PLACES
IC10-Sistemes Microinformàtics i Xarxes (GM) 10
ICC0-Desenvolupament d'Aplicacions Web (GS) 10
Família de COMERÇ I MÀRQUETING  10 PLACES
CMD0-Màrqueting i Publicitat (GS) 10
Família de SERVEIS SOCIOCULTURALS 10 PLACES
SCB0-Educació Infantil  10
Família d'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 10 PLACES
EE10-Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (GM) 10

Quin cost té?

18,00€ per Unitat Formativa (UF) reconeguda.
Els usuaris que realitzin l'assessorament i el reconeixement en el nostre Centre i vulguin fer el reconeixement de més de 20 UF, només pagaran 20 UF.

Calendari del servei de reconeixement.

Es pot sol·licitar el calendari d'inscripció d'aquest Servei al teu Centre.
 

 

Demana Informació

captcha