Dates 2n període de preinscripció i matrícula

 

Des de Centre d’Estudis Núria us informem que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ja ha publicat les dates del 2n període de preinscripció i matrícula per als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior per al pròxim curs 2016-2017.

 

Tots els alumnes interessats en realitzar la preinscripció en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior a Centre d’Estudis Núria al setembre podrà entregar el full de sol·licitud entre el 8 i el 12 de setembre de 2016 a la secretaria del Centre, en horari de 8:00h a 21.20h de dilluns a divendres.

 

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

 

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

 

Els alumnes admesos per a cursar un CFGS hauran de formalitzar la matrícula els dies 15 i 16 de setembre de 2016 en el mateix horari de Secretaria.

 

#femFP

#femCicles

#femNúria

 

Últimes entrades