Competències

Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els

mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant el material publipromocional necessari.

 

Sortides professionals

  • Assitent de la producció.
  • Tècnic de màrqueting.
  • Tècnic de publicitat.
  • Tècnic de relacions públiques.
  • Tècnic de comunicació.
  • Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
  • Tècnic en estudis d'opinió pública
  • Tècnic en estudis de mercat.
  • Supervisor d'enquestats i cens.
  • Codificador de dades per investigacions de mercat.

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Atenció al client, consumidor i usuari
M2 Disseny i elaboració de material de comunicació
M3 Gestió econòmica i financera de l'empresa
M4 Investigació comercial
M5 Treball de camp en la investigació comercial
M6 Llançament de productes i serveis
M7 Màrqueting digial
M8 Mitjans i suports de comunicació
M9 Politiques de màrqueting
M10 Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting
M11 Anglès
M12 Formació i orientació laboral (FOL)
M13 Projecte de màrqueting i publicitat
M14 Formació en centres de treball (FCT)

 

Durada

Total del cicle 2.000 hores (incloses les 350 hores de FCT, pràctiques en empreses) (2 anys)

 

Horari

Matins

 

Demana informació

Generalitat fundacio microsoft certificado 2015 delsol formacio

Search