ISO 9001-2015

 

La POLÍTICA DE QUALITAT d’aquest Centre es refereix al marc a partir del qual s’articulen els seus objectius i el tarannà quotidià. En aquest sentit el document marc que defineix el Centre és el Projecte Educatiu de Centre (PEC). D’aquest, extraiem els trets principals com a política del Centre.

La finalitat principal del Centre és “Formar tècnics i professionals, i alhora, proporcionar a l’alumnat uns coneixements teòrics i pràctics que els permetin adaptar-se i integrar-se a qualsevol tipus d’organització per arribar a assolir èxits personals i professionals”.

El mètode per assolir la finalitat principal del Centre, té tres principis fonamentals:

  • L’acció tutorial
  • L’ensenyament relacionat amb l’entorn social
  • Les relacions amb el món laboral

La Direcció del Centre impulsa una política de qualitat, fonamentada en la implantació i el manteniment d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la Norma UNE/EN/ISO 9001, i documentada en el Manual de Gestió de la Qualitat.

Els objectius d’aquesta política de qualitat són, entre d’altres:

  • Potenciar la participació del personal, dels col·laboradors externs, dels usuaris i de les administracions i institucions que col·laboren amb l’entitat, per tal de millorar la qualitat dels diferents serveis.
  • Vetllar per les relacions amb l’entorn social i empresarial, així com promoure la inserció laboral, la col·laboració amb les empreses i afavorir la millora professional.
  • Recollir i transmetre eficientment les necessitats i especificacions dels usuaris, així com de les administracions i institucions que col·laboren amb l’entitat, per tal d’optimitzar la seva satisfacció en la participació en les diferents activitats, i complir amb els requisits especificats i no expressats pel client, així com els legals i reglamentaris.
  • Assegurar que el personal i els seus col·laboradors externs coneixen perfectament les seves funcions i que disposen dels mitjans humans i tècnics necessaris per al seu òptim desenvolupament.
  • Garantir davant de tercers l’acompliment de tot l’establert en el Manual de Gestió de la Qualitat, mitjançant un sistema continuat d’auditories internes i d’anàlisi de les no conformitats, i instrumentalitzar les no conformitats detectades com a punt de partida per determinar les seves causes i evitar la seva repetició.

L’acompliment d’aquests objectius és responsabilitat de la Direcció, que es compromet a difondre, acomplir i fer acomplir aquesta política de qualitat i a avaluar-la periòdicament per tal d’assegurar la millora continua i la seva eficàcia.


Gavà, 3 d'abril de 2017

 

DIRECCIÓ del CEFP NURIA

 

 

Quina és la teva opinió?

 

Benvolgut/da,

amb aquest formulari pot enviar un missatge al responsable de qualitat per tal de comunicar-li els seus agraïments i reconeixements per una feina bén feta, suggeriments i propostes pel futur, o queixes i reclamacions que calgui corregir per millorar la Qualitat del Centre.

 

Generalitat fundacio certificado delsol formacio metfp whie.fw
© 2022 | CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search